รับชื้อพระเครื่องเชียงใหม่ กับความสวยงามแห่งวัฒนะธรรม

: 67

รับชื้อพระเครื่องเชียงใหม่ กับความสวยงามแห่งวัฒนะธรรม

รับชื้อพระเครื่องเชียงใหม่ กับความสวยงามแห่งวัฒนะธรรม ประเทศไทย เป็นประเทศที่นั้บถือศาสนาพุทธ มาอย่างยาวนาน ตั่งแต่ในสมัยอดีตที่ผ่านมา กษัตริย์ทุกพระองค์ของประเทศไทย ล้วนประกาศตน เป็นผู้ที่คอยทำนุบำรุงศาสนาพุทธ และคอยค้ำจุนศาสนาพุทธ จึงเป็นสิ่งที่เห็นมาอย่างยาวนาน ประเทศไทยนั้น ถือเป็นศูนย์กลาง ของศาสนาพุทธในแถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2357 ทรงจัดส่งสมณทูต 8 รูป ไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศลังกา เป็นต้น ศาสนาพุทธในประเทศไทย มีความรุ่งเรืองอย่างมาก คู่กับประเทศไทยมายาวนาน ประเทศไทยนั้นมีพระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง ที่มีความสวยงาม ชื่อว่า พระแก้วมรกต ที่ถือเป็น พระคู่บ้าน – คู่เมือง ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ และ ในเชียงใหม่ เมื่องที่มีความเจิญ และมีพื่นที่กว้างใหญ่เป็นอับดับ 2 ของประเทศไทย ก็เช่นกัน ศาสนาพุทธก็มีความเจริญอย่างมาก ที่เชียงใหม่นั้น ก็มีวัดสำคัญที่ คู่บ้าน – คู่เมืองเช่นกัน ชื่อว่า วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
รับชื้อพระเครื่องเชียงใหม่
เชียงใหม่นั้น ในอตีดก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยถูกสร้างโดย ราชวงค์มังราย ที่มีอำนาจปกครองมาแต่ดบราณ เชียงใหม่ เคยเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักราล้านนาที่ยิ่งใหญ่ในอดีต และเมืองเชียงใหม่นี้ ศาสนาพุทธก็ได้หยั่งรากลึก เข้าไปในจิตใจของผู้คนมาอย่างยาวนานแล้วเช่นกัน วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่นับตั้งแต่โบราณกาล นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกัน ทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ ทั้งนี้ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ ผู้ที่เดินทางมาสักการะที่วัดแห่งนี้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรือใช้บริการรถกระเช้าขึ้น – ลงดอยสุเทพได้ ระหว่างเวลา 05.30 – 19.30 น. นักท่องเที่ยว และ ผู้ที่มีจิตศรัทธา ที่ได้เดินทางมาบำบุญ และศักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้ ก็สามารถมองเห็น ความงามของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างทั่วทั้งเมือง หากมองลงมาจากวัดแห่งนี้ และท่านยังสามารถซื้อวัตถุมงคล เพื่อเป็นที่ศักการะ และเสริมดวงชะตาของตนเอง ได้ที่วัดแห่งนี้ เช่นกัน

การท่องเที่ยว
chiang mai spa great leisure of thailand.

chiang mai spa great leisure of thailand. chiang mai spa great leisure of thailand. Chiang mai is a good place to take vacation in Thailand. You will see many new thing that never see before in this place. Chiang Mai is a city that has been very popular. The city is …

การท่องเที่ยว
resin factory beautiful gift of Chiang Mai.

resin factory beautiful gift of Chiang Mai. resin factory is a beautiful gift of Chiang Mai. Chaiang Mai is a beautiful city in northtern Thailand. There are many interesting thing in this city. Chiang Mai is a city with many attractions. Chiang Mai is a province that is the second largest province …

การท่องเที่ยว
chiang mai spa good place for leisure.

chiang mai spa good place for leisure. chiang mai spa is good place for leisure. Chiang Mai is a beautiful city. This city has a charm of tourism. Many tourists love to stay in Chiang Mai. Chiang Mai is a city with a unique The city has a wide area of the second …