รับสร้างบ้านเชียงใหม่ บ้านในเมืองแห่งการท่องเที่ยว

: 74

รับสร้างบ้านเชียงใหม่ บ้านในเมืองแห่งการท่องเที่ยว

รับสร้างบ้านเชียงใหม่ บ้านในเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงอย่างมากมาย มีนักท่องเที่ยวจาก ทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ เดินทางมาชมวัฒนธรรม และ เมืองที่สร้างอย่างสวยงาม ด้วยวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ของวัฒนธรรมล้านนา เมืองเชียงใหม่ มีความเจริญรุ่งเรือง อย่างมากมาแต่ครั้งอดีต โดย เมืองแห่งนี้นั้น เป็นเมืองหลวงในอดีตของ อาณาจักรล้านนา อันยิ่งใหญ่ โดยเมืองเชียงใหม่นั้น ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังรายเป็นผู้ทรงสร้าง มีอายุครบ 700 ปี ในปี พ.ศ. 2539 ในอดีตเชียงใหม่ มีฐานะเป็นเมืองหลวง ของราชอาณาจักรนครรัฐอิสระ ชื่อว่า อาณาจักรล้านนา ซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเมืองขึ้น ของทั้ง พม่า และ อโยธยา ตามกาลสมัย ที่ผ่านไป จนมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ในที่สุด เชียงใหม่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทั้งการดำรงชีวิต สิ่งก่อสร้าง และ แม้ต่อภาษาในอดีตก็มี ภาษา เป็นของตนเองด้วย เรียกว่า คำเมือง ซึ่ง ความงามเหล่านี้ยังคงซ่อนอยู่ใน สิ่งก่อสร้าง และ วัด รวมถึง ประเพณี ที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปของเชียงใหม่
รับสร้างบ้านเชียงใหม่
มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่คุณจะได้ชม วัฒนธรรม อันงดงามของเชียงใหม่
“วัดพระสิงห์วรวิหาร” วัดแห่งนี้นนั้น ตั่งอยู่ ถนนสามล้าน ตำบล พระสิงห์ อำเภอเมือง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถือเป็นวัดสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินล้านนา มานับแต่อดีตกาล โดย พญาผายูกษัตริย์ องค์ที่ 5 ในราชวงศ์มังราย ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดแห่งนี้ ในปีพ.ศ. 1888 และ ยังได้ สร้างพระเจดีย์ ที่มีความสูง 24 ศอก องค์หนึ่ง เพื่อใช้เป็นที่ บรรจุอัฐิของ พญาคำฟู พระราชบิดาของพระองค์ มีพระพุทธรูป ที่สำคัญอยู่องค์หนึ่ง คือ พระพุทธสิหิงค์ พระพุทะรูปองค์ นี้นั้น เป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร และ เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ ชาวเมืองเชียงใหม่ และ นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ จะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้แห่ไปตามถนนรอบเมือง เพื่อให้ประชาชนสรงน้ำโดยทั่วกัน ในวิหารลายคำ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์ นั้นยังมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง สุพรรณหงส์ และ สังข์ทองซึ่งพบเพียงที่นี่แห่งเดียว ในประเทศไทย ทั้งนี้ ความเชื่อ และ วิธีการบูชา พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิด ปีมะโรง (งูใหญ่) หากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแล้ว จะเป็นมงคลสูงสุดทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

การท่องเที่ยว
chiang mai spa great leisure of thailand.

chiang mai spa great leisure of thailand. chiang mai spa great leisure of thailand. Chiang mai is a good place to take vacation in Thailand. You will see many new thing that never see before in this place. Chiang Mai is a city that has been very popular. The city is …

การท่องเที่ยว
resin factory beautiful gift of Chiang Mai.

resin factory beautiful gift of Chiang Mai. resin factory is a beautiful gift of Chiang Mai. Chaiang Mai is a beautiful city in northtern Thailand. There are many interesting thing in this city. Chiang Mai is a city with many attractions. Chiang Mai is a province that is the second largest province …

การท่องเที่ยว
chiang mai spa good place for leisure.

chiang mai spa good place for leisure. chiang mai spa is good place for leisure. Chiang Mai is a beautiful city. This city has a charm of tourism. Many tourists love to stay in Chiang Mai. Chiang Mai is a city with a unique The city has a wide area of the second …