รับเหมาก่อสร้าง เชียงใหม่ บ้านสวยในดินแดนธรรมชาติ

: 63

รับเหมาก่อสร้าง เชียงใหม่ บ้านสวยในดินแดนธรรมชาติ

รับเหมาก่อสร้าง เชียงใหม่ บ้านสวยในดินแดนธรรมชาติ เชียงใหม่ เป็นเมืองที่มี ความสวยงามอย่างมาก ของภาคเหนือของประเทศไทย อาณาเขตของจังหวัดแห่งนี้ มีขนาดใหญ่เป็น อันดับสอง ประเทศไทย ทำให้มีอาณาเขตกว้างขวางมาก ครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ยอดดอยที่มีความสุงที่สุดของประเทศไทย เป็นต้น มีนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางมาเที่ยวยังจังหวัดแห่งนี้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฤดูหนาว และในเทศกาล สำคัญๆ ต่างๆของประเทศไทย ที่จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทย และชาวต่างชาติ มากเป็นพิเศษ วันนี้เราจึง จะแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว ยอดนิยม ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม ที่มีความสวยงามของ เชียงใหม่ ที่มีประวัติสืบทอดอย่างยาวนาน แก่คนที่มีแผน มาเที่ยวเมืองแห่งนี้ ในอนาคต
รับเหมาก่อสร้าง เชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่ มีวัฒนธรรมอันยาวนาน นับแต่อดีตกาล เนื่องจากเป็นเมืองที่มี ความสวยงาม และความสำคัญอย่างมาก นับตั่งแต่อดีตกาล โดย เมืองแห่งนี้ ในอดีต เป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรล้านนา ซึ่งถูกสร้างโดย ราชวงค์มังราย ที่มีความยิ่งใหญ่ในอดีต จึงมีสิ่งก่อสร้าง ที่มีลักษณะของ วัฒนธรรมล้านนา ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่สนใจของ นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
“วัดพระสิงห์วรวิหาร” อยู่ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญในประวัติศาสตร์ แห่งแผ่นดินล้านนามานับแต่อดีต พญาผายูกษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงศ์มังรายโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้น ในปีพ.ศ. 1888 พร้อมทั้ง สร้างพระเจดีย์สูง 24 ศอกองค์หนึ่ง เพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของ พญาคำฟู พระราชบิดา มีพระพุทธรูปที่สำคัญอยู่องค์หนึ่ง คือ พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร
เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ ชาวเมืองจะอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ แห่ไปตามถนนรอบเมืองเพื่อให้ประชาชนสรงน้ำโดยทั่วกัน  ในวิหารลายคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธสิหิงค์ยังมีจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง สุพรรณหงส์ และสังข์ทองซึ่งพบเพียงที่นี่แห่งเดียว ทั้งนี้ ความเชื่อและวิธีการบูชา พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง (งูใหญ่) หากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแล้ว จะเป็นมงคลสูงสุดทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

การท่องเที่ยว
chiang mai spa great leisure of thailand.

chiang mai spa great leisure of thailand. chiang mai spa great leisure of thailand. Chiang mai is a good place to take vacation in Thailand. You will see many new thing that never see before in this place. Chiang Mai is a city that has been very popular. The city is …

การท่องเที่ยว
resin factory beautiful gift of Chiang Mai.

resin factory beautiful gift of Chiang Mai. resin factory is a beautiful gift of Chiang Mai. Chaiang Mai is a beautiful city in northtern Thailand. There are many interesting thing in this city. Chiang Mai is a city with many attractions. Chiang Mai is a province that is the second largest province …

การท่องเที่ยว
chiang mai spa good place for leisure.

chiang mai spa good place for leisure. chiang mai spa is good place for leisure. Chiang Mai is a beautiful city. This city has a charm of tourism. Many tourists love to stay in Chiang Mai. Chiang Mai is a city with a unique The city has a wide area of the second …