รับชื้อพระเชียงใหม่ สถานที่สวยงาม กับศาสนา

: 62

รับชื้อพระเชียงใหม่ สถานที่สวยงาม กับศาสนา

รับชื้อพระเชียงใหม่ สถานที่สวยงาม กับศาสนา เมื่อเชียงใหม่นั้น เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม มากมายหลายแห่ง เมืองแห่งนี้ เป็นเมืองที่ มีความเจริญอย่างมาก มาตั่งแต่ในสมัยโบราณ เพราะว่า ในอดีตเมืองเชียงใหม่ เป็นศุนย์กลางความเจริญ ของอาณาจักรล้านนา ทำให้มีสิ่งก่อสร้าง และความงามมากมาย ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะ สิ่งก่อสร้างทางศาสนา นั้นเอง มีวัดที่สวยงามมากมาย ที่สามารถเห็นได้ในตัวเมืองเชียงใหม่ เนื่องมาจาก ความศรัทธาที่คนเชียงใหม่ มีต่อศาสนา ทำให้มีวัตถุมงคล ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทย และชาวต่างชาติ วันนี้เราจะ แนะนำให้คุณได้รู้จักสถานที่สวยงาม ของเชียงใหม่
รับชื้อพระเชียงใหม่
“วัดเชียงมั่น” อยู่ถนนราชภาคินัย อำเภอเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุด ในตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 1839 พระองค์ทรงยกพระตำหนักเชียงมั่น ถวายเป็นพระอารามให้ชื่อว่า วัดเชียงมั่น วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่ คือ พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวเชียงใหม่ มีสถาปัตยกรรมสำคัญ ได้แก่ เจดีย์สี่เหลี่ยมผสมทรงกลม ฐานช้างล้อม พระอุโบสถ และหอไตร และที่สำคัญคือ เจดีย์ทรงระฆังฐานสี่เหลี่ยม และมีช้างล้อมที่ฐานหมายความว่าคำจุน พระพุทธศาสนาไว้
“วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นับตั้งแต่โบราณกาล นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้ จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกัน ทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ ทั้งนี้ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของเมืองเชียงใหม่ ผู้ที่เดินทางมาสักการะที่วัดแห่งนี้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรือใช้บริการรถกระเช้าขึ้น – ลงดอยสุเทพได้ ระหว่างเวลา 05.30 – 19.30 น.
นี้เป็น 2 สถานที่ ซึ่งมีความสวยงามอย่างมาก และเป็นศูนย์ความศรัทธา ของประชาชนชาวพุทธเรา หากคุณไปสถานที่แห่งนี้ คุณจะได้ชมความงาม และได้ของฝากที่มีค่า และเป็นที่เคารพ ของคนทั่วไป

การท่องเที่ยว
chiang mai spa great leisure of thailand.

chiang mai spa great leisure of thailand. chiang mai spa great leisure of thailand. Chiang mai is a good place to take vacation in Thailand. You will see many new thing that never see before in this place. Chiang Mai is a city that has been very popular. The city is …

การท่องเที่ยว
resin factory beautiful gift of Chiang Mai.

resin factory beautiful gift of Chiang Mai. resin factory is a beautiful gift of Chiang Mai. Chaiang Mai is a beautiful city in northtern Thailand. There are many interesting thing in this city. Chiang Mai is a city with many attractions. Chiang Mai is a province that is the second largest province …

การท่องเที่ยว
chiang mai spa good place for leisure.

chiang mai spa good place for leisure. chiang mai spa is good place for leisure. Chiang Mai is a beautiful city. This city has a charm of tourism. Many tourists love to stay in Chiang Mai. Chiang Mai is a city with a unique The city has a wide area of the second …