ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ขนส่ง เชียงใหม่ การขนส่งที่ได้มาตรฐาน

ขนส่ง เชียงใหม่ การขนส่งที่ได้รับความนิยม ถ้าเรากล่าวถึง การขนส่ง ( ขนส่ง เชียงใหม่ ) การขนส่งนั้นได้เข้ามามีบทบาทในสังคมในุษย์ นานมากแล้ว โดย ั่วไปแล้วการขนส่งมักจะอยู่ในรูปแบบ การขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า ทำให้การเดินทางรวดเร็วและสะดวกสบายขึ้น สมัยโบราณ สำหรับการนส่งจะใช้ แรงงานคนและสัตว์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการเคลื่อนที่สินค้าและการบริการ อาทิเช่น  การเดินทางโดยใช้โดยแรงงานคนเป็นฝีพายในการเดินเรือ สำหรับนักเดินทาง และส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ประเทศจีนในสมัยโบราณ ม้ามีบทบาทสำคัญในการส่งข้อมูลข่าวต่างๆ ประเทศจีนในสมัยโบราณ ม้ามีบทบาทสำคัญในการส่งข้อมูลข่าวสารภายในประเทศ ถึงแม้ว่าการเดินทางในสมัยโบราณใช้พลังงานจากธรรมและแรงงานสัตว์ดังกล่าวแล้ว แต่ก็สามารถเดินทางในสมัยโบราณใช้พลังงานจากธรรมชาติและแรงงานสัตว์ดังกล่าวแล้ว แต่ก็สามารถเดินทางติดต่อกันได้ระหว่างโลกเก่า ซึ่งหมายถึง ทวีปยุโรป แอฟริกาและเอเชีย การขนส่ง มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ คือ เส้นทาง (The Way) เส้นทางในการขนส่ง แบ่งออกเป็นเส้นทางน้ำซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศโดยผ่านทะเลและมหาสมุทร หรือเส้นทางภายนอกในประเทศ เช่น ลำคลอง แม่น้ำ ฯลฯ เส้นทางบก แบ่งออกเป็นเส้นทางรถยนต์และเส้นทางรถๆฟ ประการสุดท้าย คือเส้นทางอากาศ ซึ่งสามารถติดต่อได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากเส้นทางการขนส่งดังกล่าวแล้ว …

ชุมชนออนไลน์

เทคนิคการขาย กับขายอย่างไรให้ลูกค้ากลัามาซื้ออีก

แนะนำ เทคนิคการขาย กับขายอย่างไรให้กลับมาซื้ออีก เทคนิคการขาย ที่ดีคือการช่วยลูกค้าให้ได้สินค้าที่เหมาะสม สามารถนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการ หรือแก้ปัญหาของลูกค้าได้ การจะเป็นเซลส์ที่ดีนั้นสำคัญทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้อนรับลูกค้า นำเสนอสินค้า ปิดการขาย ไปจนถึงบริการหลังการขาย ทุกขั้นตอนต้องน่าประทับใจ เราจึงอยากให้นักขายทุกท่านนำเคล็ดลับต่อไปนี้ไปลองใช้ดู รู้ว่าควรขายอะไร เซลส์ที่ดีต้องรู้จุดขาย เข้าใจคุณสมบัติ หน้าที่ และประโยชน์ของสินค้าที่คุณ กำลังขายให้แก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียระหว่างสินค้า ของคุณกับของคู่แข่งได้ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณตอบคำถามลูกค้า และ นำเสนอสินค้าได้อย่างเหมาะสม เพราะสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไม่ใช่ตัวสินค้า แต่เขาซื้อสินค้านั้นที่ประโยชน์ของมันต่างหาก และประโยชน์ที่ว่านั้นต้อง ตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ปัญหาให้เขาได้ ทักทายอย่างจริงใจ แค่การทักทายก็สามารถทำให้คุณได้ลูกค้าหรือเสียลูกค้าได้แล้ว ควรคิดก่อนที่คุณจะทักทายลูกค้าทุกครั้ง ว่าคุณจะทักทายเขาอย่างไร สบตาลูกค้าพร้อมรอยยิ้ม และไม่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกรุกมากเกินไป หากคุณกลัวว่าการทักทายจะไม่เป็นธรรมชาติ ควรมีการฝึกซ้อมทักทายลูกค้าจนเกิดความเคยชิน และจะเป็นธรรมชาติไปเอง ถามแล้วต้องฟัง การถามความต้องการของลูกค้าควรถามด้วยคำถามปลายเปิด เพื่อเปิดการ สนทนากับลูกค้า จากนั้นฟังความต้องการของลูกค้า พูดทวนสิ่งที่ลูกค้าบอก อีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริง ๆ  เมื่อคุณเข้าใจสิ่ง ที่ลูกค้าต้องการคุณก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง เหมาะสมจึงเป็นเทคนิคการขายที่ยังใช้ได้อยู่เสมอ เสนอสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน …

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ขนส่ง เชียงใหม่ การขนส่งทางบกที่มีคุณภาพ

ขนส่ง เชียงใหม่ แนะนำขนส่งทางบก ขนส่ง เชียงใหม่ ถ้าพูดถึงเรื่องการขนส่ง ถือเป็นผู้นำในเรื่องของการขนสิ่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางที่ได้มาตรฐานทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งการขนส่งนั้นสามารถจพำแนกเป็นหลายประเภท ในบทความนี้เราจะมาแนะนำการขนส่งทางบกให้แก่ท่าน การขนส่งทางบก การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น ทางรถไฟ และทางรถยนต์ การเดินทางโดยรถไฟ ปลอกภัย สะดวกสบาย แต่ก็ไม่สามารถแวะพักระหว่างทาง หรือออกไปนอกเส้นทางได้ แต่การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถแวะพักตามเส้นทางที่ต้องการได้ ในปัจจุบันมีรถยนต์หลายประเภทบริการรับส่งผู้โดยสาร เช่น รถประจำทาง รถยนต์รับจ้าง(Taxi) รถเช่า การมีรถยนต์หลายประเภท ทำให้การเดินทางสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางมากขึ้น การคมนาคมทางบกได้เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ พาหนะที่สำคัญได้แก่ ม้า อูฐ เกวียนและรถม้า ชาวโรมันในสมัยโบราณได้เริ่มสร้างถนนเชื่อมระหว่าง กรุงโรมกับเมืองต่างๆ ในอาณาจักรโรมัน ตั้งแต่ 315 ปี ก่อนคริสตศักราช เช่น สร้างถนนเชื่อมระหว่างกรุงโรมกับอังกฤษ กรุงโรมกับซีเรีย ตลอดจนเมืองท่าสำคัญอื่นๆ ของโรมัน จนมีคำกล่าวว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” (“All roads lead to Rome”) …

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

การทําธุรกิจออนไลน์ มีประโยชน์อย่างไร

ข้อดีและข้อเสียของการ การทําธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานอีกหนึ่ง ธุรกิจที่มีผู็นิยมประกอบธุรกิจประเภทนี้อยู่มากในปัจจุบัน ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดย การประกอบธุรกิจประเภทนี้จะอาศัยช่องทาง ทาง Internet เป็นสื่อกลางในการหารายได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจออนไลน์นี้ ผู็ประกอบธุรกิจจะต้องมีความน่าเชื่อถือในหมู๋ผู้ และ ลูกค้าพอสมควร เนื่องจากการแลกเปลี่ยนซื้อขายของธรุกิจเหล่านี้จะทำผ่านสื่อเออนไลน์ ซึ่งผู้ซื่้อและผู็ขายส่วนมากจะไมไ่ด้พบหน้ากันโดยตรงนั่นเอง ซึ่งธุรกิจกิจออนไลน์นั้นมีหลากหลายรูปแบบมากแต่ในบทความนี้เราจะมาแนะนำ เปิดร้านขายของออนไลน์ให้ท่านผู็อ่านได้ทราบกันซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ สร้าง Website เป็นของตัวเอง ในปัจจุบัน สื่อในการสร้างเว็บไซต์นั้นมีมากมายไม่ว่าจะสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมต่างๆเข้ามาช่วยหรือการใช้บริการบริษัทรับทำเว็บไซต์สำเร็จรูปก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญที่ทำให้เราได้เว็บไซต์ที่จะใฃ้เป็นสื่อกลางในการขายสินค้า คิดชื่อ Website ให้เหมาะสมกับ ธุรกิจของเรา ชื่อเว็บไซต์เปรียบเสมือนที่อยู๋ ของร้านค้าของเราเราควรจะตั้งให้สื่อถึงกิจการที่เรากำลังประกอบอยู๋และให้ผู้คนส่วนใหญ่นั้นจำได้ง่าย และเป็นที่สนใจสำหรับบุคคลทั่วไป จด Domain การจด Domain คือการจดชื่อ Website ของคุณอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น คุณคงจะไม่สามารถใช้ชื่อ hotmail.com หรือ msn.com ที่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้วไม่ได้ หรือถ้าตั้งแต่ hotmailja.com ก็อาจจะดูประหลาดและยากที่จะจดจำก็เป็นได้ เช่า Host …

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ขนส่ง เชียงใหม่ ขนส่งทั่วไทยในและนอกประเทศ

ขนส่ง เชียงใหม่ การขนส่งทางน้ำ ขนส่ง เชียงใหม่ (ธุรกิจการขนส่ง)ในปัจจุบันนี้้ มีบทบาทที่สำคัญต่อธุรกิจอื่นเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจาก ธุรกิจส่วนมากในปัจจุบันนั้นต้องมีการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบในการผลิตมาเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เอง ธุรกิจการขนส่งจึงถูกใช้บริการขากผู็ประกอบการหรือบุคคลในสังคมเป็นอย่างมาก โดยทั่วไปแล้วประเภทของการขนส่งนั้นมีมากมาย ซึ่งในบทความนี้เราจะมาแนะนำ การขนส่งทางน้ำให้แก่ท่าน การขนส่งทางน้ำ เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาล ชาวกรีกเป็นชนชาติที่เดินเรือค้าขายระหว่างเมืองต่างๆ ในทะเลอิเจียน รอบๆ ประเภทกรีซในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเดินเรือติดต่อกับอาณาจักรโรมันและเมืองอื่นๆ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกาเหนือ ชาวโรมันก็เป็นอีกชนชาติหนึ่งที่เดินเรือค้าขายติดต่อกับประเทศต่างๆ ในดินแดนดังกล่าวมาแล้ว ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของชาวโรมัน ในประวัติศาสตร์ก่อนค.ศ. 500 – ค.ศ.500 ชนชาติกรีกโรมันและโรมันเป็นนักเดินเรือค้าขายทั้งภายในและระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุด ในแม่น้ำ ลำคลองหรือการสัญจรทางเรือในแผ่นดินก็มีเรือหลายประเภท แล่นรับส่งสินค้า ผู้โดยสาร รวมทั้งนักท่องเที่ยว เรือบางประเภทจัดเป็นเรือนำเที่ยวโดยเฉพาะ โดยมีเจ้าหน้าที่ของเรือเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว มีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และรายการบันเทิงอื่นๆ ตลอดเวลาที่เรือแล่นไปตามสายน้ำ เช่น เรือท่องเที่ยวของอังกฤษในแม่น้ำเทมส์ เรือท่องเที่ยวของฮังการีในแม่น้ำดานูบหรือเรือท่องเที่ยวของไทยในแม่น้ำเจ้าพระยา ในปัจจุบันแม้ว่ามีการพัฒนาการคมนาคมทางบก ทางอากาศ แต่นักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งก็นิยมเดินทางโดยเรือ เพราะมีความสะดวกสบาย สามารถพักผ่อน ชื่นชมกับธรรมชาติ …

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

การทำธุรกิจ กับมนุษย์เงินเดือน ที่อยากทำ!

จะต้องทำยังไงดีเมื่อ! ” มนุษย์เงินเดือน ” อยากรู้ การทำธุรกิจ การเป็น “เจ้าของธุรกิจ” นั้นจะว่าง่ายก็แสนจะง่าย จะว่ายากก็โคตรยาก ที่กล่าวเช่นนี้เพราะคุณเกิดมาในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีมาก“คิดแล้วลงมือทำเลย” แต่คนสมัยนี้คิดแล้วคิดอีก ซ้ำไปซ้ำมา ต้องทำแผนธุรกิจ ต้องทำการวิเคราะห์การเงิน ทำแผนการตลาด เยอะไปหมด สุดท้ายไม่ได้ทำเพราะเอาแต่คิด ที่จริงการจะเริ่มต้น การทำธุรกิจ มีหลักให้คิดอยู่ 3-4 เรื่อง เริ่มจากความคิดอยากทำ แค่คิดคงไม่ได้ทำ แต่ต้องหา “แรงบันดาลใจ” มากพอที่จะลงมือทำ แรงบันดาลใจสำคัญมากเพราะมันคือ “เป้าหมายสุดท้ายที่คุณต้องการจะเป็น” ตอบได้ไหมว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นในที่สุดของชีวิต หมายถึงระยะยาวๆ เช่น ตอนอายุ 50 อยากมีธุรกิจที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เลือกสักอย่างบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง ประเภทเลื่อนลอยอย่าเอามาเป็นเป้าหมาย แรงบันดาลใจเป็นวัตถุดิบในการสร้างเป้าหมายชีวิต “เป้าหมายชีวิต คือ วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ” เป็นเข็มทิศชี้ทางให้คุณไม่หลงทาง นี่คือสิ่งที่สองในการเริ่มต้นธุรกิจ เมื่อมีเป้าหมายชีวิตแล้ว ต้องเติมเต็ม “ความรู้ ให้มากขึ้น” …

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ขายอะไรในเฟสดี หารายได้ออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยม

คำถามที่พบกันบ่อยเราจะ “ขายอะไรในเฟสดี” ขายอะไรในเฟสดี ถ้าพูดเรื่องถึงธุรกิจ นั้น หลายๆท่านที่เป็นมือใหม่กำลังหัดที่จะทำธุรกิจ นัน ควรเริ่มจากการทำธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อเก็บปะสบการก่อน เนื่องจากการประกอบธุรกิจทุกประเภทนั้น มันมีความเสี่ยงอยู่ในตัวของมันเองเสมอ ไม่มากก็น้อย ตามแต่ประเภทของธุรกิจ แต่ถ้าหากเรามีพื้นฐานที่ดี ก้จะทำให้เราสามารถ เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานได้โดยง่ายและสามารถคาดเดาปัจจัยที่มีผล ต่อธุรกิของเราได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องช่วยให้เราสามารถลดความเสี่ยงทางธุรกิจลงได้นั่นเอง จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้อ่านหลายๆท่านคงมีธุรกิจที่พอจะนึกได้ในใจอยู่บ้างแล้ว แต่ธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่ง ที่กำลังเป้นที่นิยมมากในปัจจุบัน ก็คือ การขายของออนไลน์  เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในยุคปัจจุบันนีเ พัฒนาไปมาก หรืออาจเรียกว่าก้าวกระโดนเลยก็ว่าได้เมื่อเทียบกับ ประมาณ 10 ปีก่อน โลกทั้งโยกยังติดต่อสื่อสารกันได้ยาก แต่มาในยุคปัจจุบัน โลกทั้งโลกเหมือนถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านเครือข่าย อิ้นเทอร์เน็ต ซึ่ง ไอ้เจ้าเครื่อข่างอินเทอร์เน็ตนี้ มันสามารถเป้นตัวกลาง ในทาวธุรกิจได้มากมาย และทำรายได้ได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว ตัวอย่างธุรกิจ อาทิเช่น การทำเว็บไซ์ ทำ seo การตลาดแบบออนไลน์  เว็บไซ์ขายของออนไลน์ และการโฆษณา เป็นต้น แต่ในที่นี้ เราจะแนะนำ …

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

การตลาดออนไลน์ การประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่

การตลาดออนไลน์ คืออะไร การตลาดออนไลน์ นั้นจัดเป็นธุรกิจที่สามารถใช้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ในปการประกอบธุรกิจ อาทิเช่น การขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต การโฆษณา  เช่าแบนด์เนอร์ภายในเว็บไซต์ การทำ seo เว็บไชต์ให้ติดอันดับการค้นหาของ google และอื่นๆ โดยถ้าหากเรานำคำว่าการตลาดแบบออนไลน์นี้มาทำการขยายใจความลงมาให้ละเอียดมากขึ้น ก็จะได้ความหมายว่า การตลาดแบบออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้า ที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด ซึ่งการทำธรุกิจดังกล่าว สามารถจำแนกประเภทของธุรกิจได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ การทำ  SEO เป็นการโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้น ๆ ในการค้นหาด้วยการใช้ keyword ซึ่งจะทำให้โอกาสที่เว็บไซต์จะเป็นที่รู้จักมีมากขึ้น Email Marketing คือ การตลาดที่ทำผ่านอีเมล์ เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ ถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดที่ต้นทุนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการทำการตลาดที่ตรงกลุ่ม …

ชุมชนออนไลน์

ขายของออนไลน์ อะไรดี ที่จะขายได้ไม่ขาดทุน

ขายของออนไลน์ อะไรดี ที่จะขายได้ไม่ขาดทุนและได้กำไร คนที่เปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ ที่เขามีรายได้ที่เป็นกำไรก่อนหักค่าใช่จ่ายต่อเดือน 2 หมื่นบาทขึ้นไป ซึ่งถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ก็มากกว่าเงินเดือนจากงานประจำของหลายๆคนเสียอีก เขามีวิธีการเลือกสินค้ามา ขายของออนไลน์ อะไรดี อย่างไร เพื่อนำมาขายผ่านร้านค้าออนไลน์ของเขา โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้หญิงที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศไทยแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งสรุปรวมๆแล้วได้สาระสำคัญมา 7 ข้อ เพื่อมานำเสนอให้ท่านที่อยากเปิดร้านขายของออนไลน์ได้ใช้เป็นแนวทางการหาสินค้าและการขายออนไลน์ ดังต่อไปนี้ 1. เลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง หรือตัดสินใจซื้อง่าย เพื่อการขายได้ง่ายขึ้น ได้แก่กลุ่มลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่และกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้หญิงที่เป็นนักช๊อปตัวยง ช๊อปกระจายเลยก็ว่าได้ 2. เราจะขายสินค้าตามกระแสหรือสินค้าที่ขายได้ตลอดทุกฤดูกาล เพื่อจะได้กำหนดกลุ่มลูกค้าได้ถูก สินค้าตามกระแสหรือตามเทศกาล เช่น ปืนฉีดน้ำ ขายดีเฉพาะช่วงสงกรานต์ เป็นต้น หรือสินค้าที่ขายได้ตลอดทุกฤดูกาล เช่น เครื่องสำอางผู้หญิง เสื้อยืด เป็นต้น 3. ช่วงแรกถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะขายได้หรือเปล่า แนะนำให้คุยกับแหล่งสินค้าขายส่ง เรื่องของส่วนลดพิเศษหรือเรื่องการสั่งซื้อ การส่งสินค้า อย่าลืมขอข้อมูลการติดต่อเขามาด้วย เพราะเราจะได้โทรเช็คสต๊อกสินค้ากับเขาได้ เมื่อมีลูกค้าสั่งของกับเรามาก็ค่อยไปซื้อของจากเขามาส่งลูกค้าอีกทีนึ่ง พยายามซื้อมาเผื่อไม่เกิน 1-5 ชิ้นก็พออย่าซื้อมามากเกินไปทุนจะจมอยู่กับของ เพราะเราไม่รู้จะขายได้จำนวนมากเท่าไหร่ 4. …

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

การทำธุรกิจ ที่น่าสนใจ ในปี 59

เผย! 4 ไอเดีย การทำธุรกิจ ส่วนตัวที่น่าสนใจ ในปี 59 ธุรกิจส่วนตัว ที่น่าสนใจ สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจแต่ไม่รู้จะทำอะไรดี วันนี้เรามี 4 การทำธุรกิจ ส่วนตัวที่น่าสนใจ สำหรับผู้ที่กำลังจะผันตัวเองมาทำ ธุรกิจส่วนตัว 4 ธุรกิจส่วนตัวที่น่าสนใจนี้อาจเป็นช่องทางใหม่ๆให้ท่านได้ หากสนใจในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ก็ควรหารายละเอียดเกียวกับ ธุรกิจส่วนตัว นั้นให้ดี และรอบคอบก่อน เพราะการทำธุรกิจนั้น ควรใช้ความรู้และสติเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่าใช้อารมณ์และความต้องการอย่างเดี๋ยว อาจทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เราชอบได้ การทำธุรกิจขายสินค้าผ่าน Ebay ธุรกิจส่วนตัวอย่างการขายสินค้าผ่าน Ebay นั้น เราแทบไม่ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ หรือผ่านการอบรมใดๆ ด้านธุรกิจมาก่อน เพียงแค่มีการขายทีดี ไม่ว่าจะของเก่า ของใช้มือสอง เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ภายในบ้าน ก็สามารถจะทำกำไรให้เราได้ หากรู้จักขายและใช้เครื่องมือช่วยขายอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในเว็บไซต์ ebay จะมีข้อมูลให้พร้อม หรือจะไปหาซื้อหนังสือคู่มือการทำ ebay …

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

อุปกรณ์เบอเกอรี่ เบอเกอรี่แสนอร่อยสำหรับทุกคน

อุปกรณ์เบอเกอรี่ เบอเกอรี่แสนอร่อยสำหรับทุกคน อุปกรณ์เบอเกอรี่ เบอเกอรี่แสนอร่อยสำหรับทุกคน ประเทศไทยในปัจจุบัน มีธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องดีมากในปัจจุบัน เพราะ ถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับทุกคน ที่อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง และ ด้วยว่าเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ทั้งกับคนไทยด้วยกันเอง และ ชาวต่างชาติ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมากมาย หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวยังสถานที่แห่งนี้ นั้นทำให้มีร้านอาหาร และ สถานที่ท่องเที่ยว แปลกๆ และ ใหม่ๆ เกิดขึ้นที่เชียงใหม่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร้านกาแฟ ที่เปิดขึ้นมาอย่างมากมาย เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และ คนทำงาน เนื่องด้วย บรรยากาศที่ยอดเยี่ยม อากาศที่เย็น สบาย ของเมืองทางเหนือ ทำให้ เหมาะอย่างยิ่ง ในการพักผ่อน ให้จิตใจ ได้เพลิดเพลิน กับ บรรยากาศ จิบกาแฟ หรือ เครื่องดื่ม ที่แสนอร่อย และ …

ชุมชนออนไลน์

ขายออนไลน์ ขายของออนไลน์ แบบมือโปร

ขายของออนไลน์ ขายออนไลน์ แบบมือโปร ที่คุณก็ทำได้ ขายออนไลน์ หรือขายของออนไลน์นั้นเป็นการขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งเป็นสื่อทางด้านระบบออนไลน์ กล่าวคือ มีเว็บไซต์ และระบบจัดการซื้อขาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการรายนั้นๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคของเรา ใครๆ ต่างก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง  ซึ่งจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของหลายคนอาจเป็นการเปิดร้านขายของออนไลน์บน Facebook หรือ Instagram และ Line ในแต่ละเดือนมีร้านใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่เคยสังเกตไหม ร้านที่หายเงียบไปเพราะไม่มีลูกค้าก็มีไม่น้อยเหมือนกัน เพราะถึงจะดูง่าย แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่อย่างนั้นเลย ถ้าอยากขายออนไลน์ให้ได้แบบมือโปร ลองมาอ่านวิธีการ 7 ข้อด้านล่างนี้กันก่อน โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีผู้ซื้อจำนวนไม่น้อยเลยที่ใช้เวลาค้นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนจะซื้อสินค้าออนไลน์ ที่เป็นแบบนี้เพราะร้านค้าออนไลน์นั่นน่าเชื่อถือน้อยกว่าร้านที่มีหน้าร้านจริงๆ ค่ะ เพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ต้องลงรายละเอียดที่จะช่วยทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายให้ครบ ไม่ว่าจะเป็น ราคา ขนาด เกรดของสินค้า วัสดุที่ใช้ รวมถึงระยะเวลาที่คุณจะส่งของให้ได้ และการแจ้งเลขพัสดุ สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านของคุณในระยะยาว แถมยังลดการตอบคำถามที่ไม่จำเป็น และลดความปวดหัวทั้งของแม่ค้าและลูกค้าด้วย …

ชุมชนออนไลน์

ร้านขายของออนไลน์ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเปิด

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเปิด ร้านขายของออนไลน์ การเปิด ร้านขายของออนไลน์ หมายถึง การที่คุณสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อนำสินค้าของเราเอง มาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งร้านขายของออนไลน์ก็จะเหมือนกับร้านค้าทั่วไปที่ได้นำเอาสินค้ามาวางขาย แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ทำการซื้อขาย ทุกขั้นตอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านั้น สามารถซื้อขายได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกเพียงคุณเข้าถึงอินเตอร์เน็ตก็สามารถเข้าซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งไม่ต้องกังวลกับเรื่องทำเลที่ตั้งอะไรให้มารบกวนใจ ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าผ่านหน้าร้านขายของออนไลน์ในประเทศไทย ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศให้การยอมรับเปิดกว้างมากขึ้นกว่าเดิมมาก คงเป็นเพราะทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีกันหมดแล้ว เลยทำให้พ่อค้าแม่ขายสนใจหาช่องทางค้าขายสินค้าหรือนำเสนอสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยการเปิดร้านขายของออนไลน์  แต่ปัญหามันมักจะเกิดจนได้ เมื่อคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับร้านขายของออนไลน์ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไร จะต้องติดต่อใครบ้าง ใช้งบประมาณเท่าไร  สำหรับบุคคลทั่วไปเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเจอกับ 108 ประการก็เพราะความไม่รู้ สำหรับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจดีเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ สร้างเว็บ เป็นโปรแกรมเมอร์ ก็คงไม่เป็นปัญหาสำหรับพวกเขา ทำให้พวกเขาได้เปรียบในด้านนี้แต่สำหรับคนทั่วไปก็ไม่ใช่ปัญหาเลยที่จะศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ 3 สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนเปิดร้านขายของออนไลน์ 1.สินค้า อันดับแรกก่อนที่จะเปิดร้านค้า สิ่งที่จำเป็นที่สุดของจุดมุ่งหมายนี้คือ การขายสินค้า เพราะฉะนั้นสินค้าจึงเป็นหัวใจสำคัญหลักในการทำรายได้ทั้งหมดให้กับคุณ ส่วนตัวเว็บไซต์เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้สินค้าของคุณขายได้ ดังนั้น อันดับแรกต้องจัดเตรียม สินค้าให้พร้อมที่จะขาย คุณอาจติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต หรือนำเข้ามาเอง ไม่ก็ผลิตเองไปเลยยิ่งดีมาก 2.ข้อมูลร้าน และข้อมูลสินค้า ในเมื่อคุณมีสินค้าที่ต้องการนำมาขายผ่านระบบออนไลน์แล้ว สิ่งที่ต้องจัดเตรียมต่อมา คือ ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ …

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

Exchange Chiang Mai good thing for business.

Exchange Chiang Mai good thing for business. Exchange Chiang Mai good thing for business. To expanding your business opportunities. In the moment of doing business today. We can not deny that Our Business is vastly different from the past. It is because the communication  and in this transpotation. We can …

ธุรกิจและอุตสาหกรรม

อุปกรณ์เบอเกอรี่ ที่จะทำเบอเกอรี่แสนอร่อย

อุปกรณ์เบอเกอรี่ ที่จะทำเบอเกอรี่แสนอร่อย อุปกรณ์เบอเกอรี่ ที่จะทำเบอเกอรี่แสนอร่อย เบอเกอรี่เป็นอาหารยอดนิยมที่อยู่คู่กับ ชาวโลกมาอย่างยาวนานมากนัก โดยเบเกอรี่เริ่มมี ขึ้นในยุคหินโบราณ ประวัติศาสตร์ได้เกล่าไว้ว่า ชาวสวิส นั้นได้เป็นผู้ที่ริเริ่ม การนำเมล็ดข้าวสาลีมาบดให้แตกละเอียด จากนั้นก็ผสมเข้าด้วยน้ำ ด้วยวิธีการนี้ จากนั้นก็ทำให้สุกบนแผ่นหินเผาไฟ จากนั้นคุณก็จะได้อาหารที่เป็นแผ่นแป้งข้าวสาลี ที่มีข้างในที่เหนียวเหนอะหนะ สิ่งนี้นั้นนับเป็น ขนมปังชนิดแรกของโลก และในเวลาต่อมานั้น ชาวอียิปต์ได้คิดค้น และพัฒนาจากขนมปังที่มีรูปร่าง เป็นก้อนแน่น ให้มาเป็นแบบรูปร่าง ก้อนโปร่งฟูขึ้น ซึ่งมาจากวิธีที่เรียกได้ว่าอาจเกิดจากความบังเอิญ โดยที่ชาวอียิปต์ได้หมักก้อนแป้งไว้ จากนั้นแล้วลืมทิ้งไว้ เป็นเวลาสักพัก และได้นำมาผสม กับแป้งที่ทำใหม่ เพื่อให้ขนมขึ้นฟู สวยงาม คล้ายในปัจจุบัน และชาวอียิปต์ยังได้นำ ดินเหนียวมาทำขึ้นเป็นภาชนะเครื่องใช้ เพื่อใช้ในการอบขนมแทนแผ่นหินในยุคโบราณ ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็น เตาอบชนิดแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งต่อมานั้น ชาวกรีก ได้มีการคิด และพัฒนาการผลิตขนมปังในรูปแบบใหม่ ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเริ่มจากการคิดค้น และการประดิษฐ์เครื่องโม่แป้งข้าวสาลี ซึ่งช่วยทำให้สามารถ ผลิตแป้งสำหรับทำขนมปังได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังได้คิดค้นดัดแปลง เตาอบให้เป็นแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนเป็นแบบใช้อิฐก่อ …